Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

        

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 125
Inflationsskydd 3
Valutaterminer 2 049 892
Valutaoptioner, köpta 7
Valutaoptioner, utfärdade 15
Totalt 2 199 892
Totala valutaterminer innehåller 27 miljoner euro från avvecklade verksamheter.
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?