Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

        

Nyckeltal
Justerad Justerad
1–9/2014 1–9/2013 2013
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 1,16 1,24 1,98
Eget kapital/aktie, euro 9,69 8,79 9,35
Soliditet, % 45,0 42,0 43,9
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,31 0,15
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), % 20,3 20,3 21,2
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamheter, % 21,8 21,3 22,6
Avkastning på eget kapital (ROE), % 20,3 21,5 21,4
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamheter, % 22,3 22,8 23,1
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?