Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Omsättning per geografiska områden
Justerad Justerad
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Europa 1 031 922 1 328
Asien 1 338 1 235 1 713
Amerika 537 744 1 068
Övriga 324 303 498
Totalt 3 230 3 203 4 607
Siffrorna i tabellen innehåller fortsatta verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?