Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Koncernchef Björn Rosengren

”Wärtsilä presterade väl under 2014, som var ett år präglat av tuffa marknadsförhållanden. Omsättningen och lönsamheten utvecklades enligt våra förväntningar. Omsättningen ökade med 4% till 4.779 miljoner euro (4.607), främst tack vare ett starkt fjärde kvartal. Lönsamheten var 11,9% (12,1). Den goda utvecklingen inom Services och Ship Power samt de omstruktureringsåtgärder som inleddes i januari kompenserade för Power Plants lägre försäljning.

Även om de totala fartygsbeställningarna avtog under 2014 resulterade den starka orderingången för gastankfartyg och den fortsatta efterfrågan på specialiserat tonnage i en bra orderaktivitet för Ship Power. På kraftförsörjningsmarknaden ökade aktiviteten bland våra kunder avsevärt under andra hälften av året. Till följd av detta återhämtades Power Plants orderingång efter ett svårt första halvår. Jag är särskilt nöjd med att vi har lyckats med målet att uppnå tillväxt inom affärsområdet Services. Tack vare ett rekordstarkt fjärde kvartal ökade Services helårsomsättning med 5%.

I december meddelade vi om förvärvet av L-3 Marine Systems International, en global leverantör av automations-, navigations- och elsystem på marin-, försvars- och offshoremarknaden. Genom förvärvet uppnår vi en unik position inom el- och automationssektorn kompetensmässigt.

Hur den rådande osäkerheten på marknaden kommer att påverka kundernas investeringsbeslut är ännu oklart, och därför är våra marknadsutsikter försiktiga. Vi är dock övertygade om att våra strategiska fokusområden ger oss en bra position, och vi ser fortfarande möjligheter till en ökad försäljning och förbättrad lönsamhet under 2015.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?