Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Bra utveckling trots utmanande marknadsläge

Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje kvartalet 2014. Därför har jämförelsetalen relaterade till resultaträkningen omräknats. I denna text hänvisas endast till fortgående verksamheter.

Centralt under fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 14% till 1.522 miljoner euro (1.334)
 • Omsättningen ökade med 10% till 1.549 miljoner euro (1.403)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,98 (0,95)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 196 miljoner euro, dvs. 12,7% av omsättningen (211 miljoner euro, dvs. 15,0%)
 • Resultat per aktie 0,60 euro (0,74)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 212 miljoner euro (317)

Centralt under rapportperioden januari-december 2014

 • Orderingången ökade med 5% till 5.084 miljoner euro (4.821)
 • Omsättningen ökade med 4% till 4.779 miljoner euro (4.607)
 • Orderingång jämfört med fakturering 1,06 (1,05)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 569 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (557 miljoner euro, dvs. 12,1%) 
 • Resultat per aktie 1,76 (1,98)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 452 miljoner euro (578)
 • Orderstocken ökade med 5% och uppgick till 4.530 miljoner euro (4.311) i slutet av perioden
 • Dividendförslag 1,15 euro per aktie

Anteckningen

Skapa en anteckning?