Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Avvecklade verksamheter

På grund av omorganiseringen av affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras den som avvecklade verksamheter.

I juli slöt Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ett avtal om att etablera ett samföretag som ska ta över Wärtsiläs tvåtaktsmotorverksamhet. Samföretaget Winterthur Gas and Diesel Ltd (WinGD) godkändes av tillsynsmyndigheterna, och affären slutfördes i januari 2015. Wärtsiläs innehav i WinGD är 30% och värdet på transaktionen ca 46 miljoner euro. I augusti sålde Wärtsilä sitt innehav i samföretaget Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd. Samföretaget etablerades för tillverkning av stora lågvarviga marindieselmotorer. Wärtsiläs aktier i samföretaget överläts till majoritetsägaren Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd, ett företag som i sin helhet ägs av China Shipbuilding Industry Corporation. Köpesumman var inte signifikant.

De finansiella konsekvenserna av omstruktureringen av tvåtaktsmotorverksamheten beskrivs i tabellen över avvecklade verksamheter i denna bokslutskommuniké. Inverkan på Wärtsiläs fortsatta verksamheter är positiv.

Anteckningen

Skapa en anteckning?