Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Förändringar i ledningen

Följande ändringar har gjorts i Wärtsilä Oyj Abp:s direktion från den 1 september 2014:

Rakesh Sarin (59), ing. utnämndes till direktör för affärsområdet Power Plants och till direktionsmedlem på Wärtsilä Oyj Abp. Vesa Riihimäki (48), dipl.ing., som tidigare ledde affärsområdet Power Plants utnämndes till Wärtsiläs kvalitetsdirektör.

Anteckningen

Skapa en anteckning?