Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Wärtsilä satsade kraftigt på FoU-aktiviteter under 2014. Fokusområdena var förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 139 miljoner euro, dvs. 2,9% av omsättningen.

I november meddelade Wärtsilä att systemet för hantering av ballastvatten Aquarius EC beviljats AMS-godkännande (Alternate Managements System) av kustbevakningen i USA. Detta gör det möjligt för fartyg som utrustats med systemet och som seglar under USA:s och andra länders flagg att operera på USA:s territorialvatten och släppa ut behandlat ballastvatten under en övergångsperiod på upp till 5 år från den fartygsspecifika implementeringstidpunkten.

I oktober godkände klassificeringssällskapet DNV GL designen av Wärtsiläs WST-14-thruster, vilket indikerar att konstruktionen uppfyller klassificeringsreglerna. Detta innebär också att designkalkylerna uppfyller klassificeringssällskapets krav på standarddrift och även drift i isförhållanden.

Wärtsilä lanserade aktivt nya produkter på marknaden under 2014. Under första kvartalet släpptes Wärtsilä 46DF-motorn som ger lägre bränsleförbrukning i både gas- och dieseldrift, högre effekt och attraktiva livscykelkostnader. I februari fick Wärtsiläs tjänster för konditionsmonitorering av propulsionssystem erkännande för sin servicenivå av DNV GL.

Under andra kvartalet lanserades den nya supereffektiva tankfartygsdesignen Aframax som ger praktiska och genomförbara lösningar som uppfyller gällande och framtida lagstiftning om utsläpp. I maj fick Wärtsilä ett viktigt erkännande avseende servicenivån för tätningssystemen för propelleraxlar, Wärtsilä Airguard och Wärtsilä Oceanguard, av Lloyd’s Register.

Under tredje kvartalet lanserade Wärtsilä sina senaste modeller av stora propellrar med vridbara blad som ger en ökad belastningskapacitet, en hög propulsiv verkningsgrad och ett mindre ekologiskt fotavtryck. Den nya innovationen Low Loss Hybrid lanserades. Den ger bränslebesparingar på upp till 15 procent, beroende på motortyp och konfiguration samt en driftsprofil som garanterar betydligt lägre avgasutsläpp. Wärtsilä släppte också nya LNGPac som beviljades AIP-certifikat (Approval in Principle) av klassificeringssällskapet DNV GL i september. Wärtsiläs konditionsmonitorering av propulsionssystem utvidgades, vilket gör det möjligt att förlänga serviceintervallen och främja ett optimalt skick hos utrustningen. En ny funktion i det uppgraderade utbudet är dynamisk livscykelprognos som främjar driftssäkerheten och den långsiktiga underhållsplaneringen.

Under fjärde kvartalet meddelade Wärtsilä att man expanderat utbudet av ventiler i rostfritt duplex- och superduplexstål som klarar högre tryck. Tack vare detta kan Wärtsilä erbjuda kunder alla korrosionsbeständiga ventiler som behövs i projekt.

Anteckningen

Skapa en anteckning?