Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Omstruktureringsprogram

I januari 2014 inledde Wärtsilä ett globalt effektiviseringsprogram för att omstrukturera Wärtsiläs organisation för att säkerställa den framtida lönsamheten och konkurrenskraften. Omstruktureringsåtgärderna blev klara i slutet av 2014. Programmet resulterar i en minskning av antalet anställda med ca 1.000 globalt. I slutet av rapportperioden januari-december 2014 hade ca 30 miljoner euro av besparingarna realiserats. De årliga målsatta besparingarna på 60 miljoner euro uppnås 2015. Engångskostnaderna relaterade till omstruktureringen var 53 miljoner euro, varav 11 miljoner euro redovisades 2013 och 42 miljoner euro för rapportperioden januari-december 2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?