Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Antal anställda

Wärtsilä hade 17.717 (18.315) anställda inom fortgående verksamheter i slutet av december 2014. Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2014 var 18.042 (18.339). Power Plants hade 978 (1.053), Ship Power 5.603 (5.714) och Services 10.692 (10.785) anställda. Antalet anställda inom avvecklade verksamheter var 325 i slutet av rapportperioden.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (21) i Finland och 34% (34) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (31) av de totala anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 10% (10) och personalen i övriga världen för 4% (4).

Anteckningen

Skapa en anteckning?