Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket

I december meddelade Wärtsilä om förvärvet av L-3 Marine Systems International (L-3 MSI) av NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. L-3 MSI levererar automations-, navigations- och elsystem samt teknik för dynamisk positionering, ekolodning och undervattenskommunikation för marin-, försvars- och offshoremarknaden. Transaktionen värderas till 285 miljoner euro (skuldfritt pris). Köpeskillingen är föremål för sedvanliga justeringar, inklusive ett avdrag uppskattat till 60 miljoner euro för fordringar relaterade till pensioner för L-3 MSI:s personal som Wärtsilä kommer att ta över. Affären finansieras med befintliga kontantmedel och kreditfaciliteter. Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter, och det väntas bli slutfört under andra kvartalet 2015.

Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd., 50/50-samföretaget mellan Wärtsilä och Yuchai Marine Power Co. Ltd., invigde sin nya fabrik i Zhuhai i Kina i september. Det nya fabriksområdet har en total yta på 266.700 kvadratmeter. Fabriken kommer att fokusera på montering och testning av medelvarviga Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 motorer. Fabriken väntas vara i full drift före slutet av 2016. Invigningen av Wärtsiläs nya helägda tillverkningsfacilitet i Brasilien väntas ske under första kvartalet 2015.

I juli offentliggjorde Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) sina planer för att etablera ett samföretag för tillverkning av medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med normal och stor cylinderdiameter. Projektet framskrider planenligt. Wärtsiläs andel av samföretaget är 49%, och Wärtsiläs kapitalinvestering är värd ca 12 miljoner euro. CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd:s fabrik kommer att byggas i Lingang, Shanghai, och väntas leverera sin första motor under första halvåret 2016. Samföretaget fokuserar på de växande offshore- och LNG-marknaderna samt på marknaden för hjälpmotorer till mycket stora containerfartyg.

Avyttringen av Wärtsiläs andel på 50% i samföretaget Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC till den andra ägaren Transmashholding slutfördes i juli. Samföretaget etablerades för tillverkning av moderna universaldieselmotorer till rangerlok samt andra marin- och kraftförsörjningsapplikationer. Värdet på affären var ca 12 miljoner euro och hade inte en betydande inverkan på Wärtsiläs rörelseresultat.

I januari 2014 bekräftade Wärtsilä att Rolls-Royce kommit med ett preliminärt förslag om ett möjligt köpeanbud för bolaget och att förhandlingarna inte längre var pågående.

Anteckningen

Skapa en anteckning?