Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Antal anställda
Justerad
2014 2013
I medeltal 18 042 18 339
I slutet av räkenskapsperioden 17 717 18 315
Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden för avvecklade verksamheter var 325.
Siffrorna i tabellen innehåller fortsatta verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?