Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

       

Omsättning per geografiska områden
Justerad
MEUR 2014 2013
Europa 1 402 1 328
Asien 1 989 1 713
Amerika 840 1 068
Övriga 548 498
Totalt 4 779 4 607
Siffrorna i tabellen innehåller fortsatta verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?