Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 18 miljoner euro (19). Dessa bestod av immateriella och materiella tillgångar. Bruttoinvesteringarna för motsvarande period 2014 bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 1 miljoner euro, och 18 miljoner euro i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 29 miljoner euro (29).

År 2015 förväntas bruttoinvesteringarna vara ungefär lika stora som avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.