Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Omsättning

Wärtsiläs omsättning för januari-mars 2015 var stabil och uppgick till 988 miljoner euro (997). Power Plants omsättning minskade med 5% till 182 miljoner euro (190) på grund av den låga orderingången under första hälften av 2014 och timingen av projektleveranser. Ship Powers omsättning uppgick till 321 miljoner euro (371), en minskning med 14%. Services omsättning ökade med 11% till 485 miljoner euro (435). Alla servicesegment bidrog till tillväxten. Power Plants stod för 18%, Ship Power för 32% och Services för 49% av den totala omsättningen.

Cirka 63% av Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2015 var denominerad i euro, 18% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 1-3/2015 1-3/2014 Förändring 2014
Power Plants 182 190 -5% 1 138
Ship Power 321 371 -14% 1 702
Services 485 435 11% 1 939
Omsättning totalt 988 997 -1% 4 779

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.