Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under första kvartalet uppgick till 1.285 miljoner euro (1.115), en ökning med 15% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 16% (1.522 miljoner euro under fjärde kvartalet 2014). Orderingången jämfört med faktureringen för första kvartalet var 1,30 (1,12).

Power Plants orderingång uppgick till 287 miljoner euro (165), vilket var 74% högre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 43% (501 miljoner euro under fjärde kvartalet 2014). De erhållna beställningarna inkluderade en order på 120 miljoner euro från en europeisk kund med global verksamhet, ett projekt på 135 MW i Centralafrika och ett kraftverk på 56 MW för toppbelastning och vindkraftsstöd i USA.

Ship Powers orderingång var 336 miljoner euro (440), en minskning med 24% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 27% (460 miljoner euro under fjärde kvartalet 2014). I handelsfartygssegmentet fick Wärtsilä en order på tjugo hjälpmotorer till fem containerfartyg som byggs för COSCO (China Ocean Shipping Group) på varvet Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group i Kina. Hjälpmotorerna levereras av samföretaget Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. Wärtsilä fick också en order på Wärtsilä Aquarius UV, ett explosionssäkert system för hantering av ballastvatten, till åtta nya kemikalietankfartyg. Inom kryssnings- och passagerarfärjor fick Wärtsilä en order på flerbränslemotorer och propellrar med fasta blad till en ny snabbgående ropax-färja för estniska Tallink Grupp. Fartyget byggs på varvet Meyer Turku i Finland. Beställningarna under första kvartalet omfattade också återkondenseringsutrustning till ett LNG-terminalprojekt i Storbritannien. Gastankfartygen stod för 41% av orderingången under första kvartalet, medan det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 18%. Offshorefartygen, kryssnings- och passagerarfärjorna och specialfartygen stod var och en för 11%. Marinens andel var 3% och de övriga beställningarnas 5%.                                          

Tack vare vissa större projektbeställningar ökade Services orderingång med 30% till 662 miljoner euro (510). Under kvartalet fick Wärtsilä en order av Shanghai Electric Power på att konvertera det maltesiska kraftverket Delimara till drift med naturgas. Wärtsilä slöt också ett treårigt servicekontrakt med Newcrest Mining Limited, som omfattar huvudsaklig maskinservice och reservdelar för tre kraftverk i guldgruvan Lihir på Papua Nya Guinea, samt ett femårigt tekniskt managementavtal med Golar Management Oslo för företagets LNG-tankfartyg.

Orderingång per affärsområde
MEUR 1-3/2015 1-3/2014 Förändring 2014
Power Plants 287 165 74% 1 293
Ship Power 336 440 -24% 1 746
Services 662 510 30% 2 045
Orderingång totalt 1 285 1 115 15% 5 084
Orderingång Power Plants
MW 1-3/2015 1-3/2014 Förändring 2014
Olja 452 160 182% 980
Gas 251 236 6% 1 509
Orderingång totalt 702  396 77% 2 489

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd i Kina uppgick sammanlagt till 138 miljoner euro (25) under rapportperioden januari–mars 2015. Wärtsiläs innehav i dessa företag är 50%, och resultaten rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag. Under första kvartalet fick Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd en order på 30 flerbränslemotorer till isbrytande LNG-tankfartyg. Fartygen kommer att operera i arktiska förhållanden och bistå i Yamal LNG-projektet i norra Ryssland.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.