Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.931 miljoner euro (4.384), en ökning med 12%. Power Plants orderstock ökade med 21% till 1.619 miljoner euro (1.343). Ship Powers orderstock var stabil och uppgick till 2.239 miljoner euro (2.216). Services orderstock var 1.073 miljoner euro (824), vilket är 30% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.3.2015 31.3.2014 Förändring 31.12.2014
Power Plants 1 619 1 343 21% 1 475
Ship Power 2 239 2 216 1% 2 213
Services 1 073 824 30% 842
Orderstock totalt 4 931 4 384 12% 4 530

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.