Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för första kvartalet var stabilt och uppgick till 100 miljoner euro (98), dvs. 10,1% av omsättningen (9,8). Services ökade omsättning bidrog till lönsamheten, eftersom detta kompenserade för Power Plants och Ship Powers lägre volymer. Wärtsilä redovisade engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 6 miljoner euro under motsvarande period 2014. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för första kvartalet 2014 till 92 miljoner euro, dvs. 9,3% av omsättningen. Avskrivningarna på immateriella tillgångar uppgick till 6 miljoner euro (7) under januari-mars 2015.

De finansiella posterna uppgick till -18 miljoner euro (-3). Den försvagade euron resulterade i icke-realiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -4 miljoner euro (-3). Vinsten före skatter var 82 miljoner euro (89). Skatterna uppgick till 18 miljoner euro (20), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 21,9%. Resultatet per aktie var 0,43 euro (0,31) och eget kapital per aktie 9,43 euro (8,64). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 22,0% (23,3). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 21,0% (24,6).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.