Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Koncernchef Björn Rosengren

”Som väntat var utvecklingen på marinmarknaden långsam i början av 2015. Eftersom det låga oljepriset har lett till att offshorekunder väntar med investeringar och de övriga fartygsbeställningarna är få, har affärsområdet Ship Power fått färre order. Inom affärsområdet Power Plants har stämningen på marknaden blivit bättre. Den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna och den ökande elkonsumtionen i USA bidrog till kraftverksinvesteringarna, och våra kraftverksnoteringar indikerar en fortsatt god underliggande efterfrågan bland kunderna.

Services-affärsområdets utveckling var första kvartalets höjdpunkt. Den ökade underhållsaktiviteten i slutet av förra året fortsatte under första kvartalet, vilket gynnade både orderingången och omsättningen. Services omsättning ökade med 11%, vilket kompenserade för de lägre leveransvolymerna inom Ship Power och Power Plants. Tack vare detta steg koncernens omsättning ungefär till samma nivå som för motsvarande period året innan, och lönsamheten förbättrades något till 10,1%. Vi håller fast vid vår prognos för 2015 och ser vissa möjligheter till omsättningstillväxt och en förbättrad lönsamhet trots osäkerhetsfaktorerna på marknaden.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.