Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Nyckeltal

MEUR 1-3/2015 1-3/2014 Förändring 2014
Orderingång 1 285 1 115 15% 5 084
Orderstock i slutet av perioden 4 931 4 384 12% 4 530
Omsättning 988 997 -1% 4 779
Rörelseresultat (EBIT)1 100 98 2% 569
% av omsättningen 10,1 9,8 11,9
Resultat före skatter 82 89 494
Resultat/aktie, EUR 0,43 0,31 1,76
Rörelseverksamhetens kassaflöde 37 111 452
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 251 390 94
Bruttoinvesteringar 18 19 94
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,22 0,05
1 EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 47 miljoner euro under 2014, varav 6 miljoner euro redovisades under första kvartalet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.