Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Under första kvartalet implementerades ett nytt forskningsprogram, där Wärtsilä och Teknologiska forskningscentralen VTT var de huvudsakliga bidragsgivarna. Syftet med det tre år långa programmet ArTEco är att utveckla propulsionsprodukter för drift i arktiska förhållanden.

I mars lanserade Wärtsilä fyra nya LNG-tankfartygsdesign som har utvecklats i nära samarbete med kunder för att uppfylla de höga standarderna för säkerhet och prestanda inom globala LNG-transporter.

I mars offentliggjorde Wärtsilä och Clean Marine Energy (Europe) Ltd det första samarbetsavtalet inom shippingindustrin om att erbjuda en finansieringslösning för att främja okad användning av avgasreningstekniker. Syftet är att lätta på den finansiella bördan för redare som vill installera avgasreningssystem för att uppfylla kraven på svavelutsläpp.

I februari avtalade Wärtsilä och Cryonorm Systems BV, en holländsk utvecklare och leverantör av kryogena förångare, om att bilda ett konsortium som kommer att leverera LNG-system för den europeiska marknaden för insjöfartyg. Det avancerade systemet som konsortiet kommer att lansera i segmentet baserar sig på Wärtsiläs gastillförselsystem LNGPac. Fördelarna med systemet omfattar minskade kostnader och underhållskrav, en enklare installation och kortare leveranstider.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.