Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Delårsrapport januari-mars 2015

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2014. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Denna delårsrapport är oreviderad.

IFRS-tillägg

Inga nya eller uppdaterade IFRS-standarder tillämpas år 2015.

Denna delårsrapport är oreviderad.

På grund av att affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter i september 2014, har första kvartalets jämförelsetal som relaterar till resultaträkningen justerats.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.