Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas (nivå 3) 16 16
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 1 1
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 4 4
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 3) 21 21
Derivat (nivå 2) 13 13
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 502 516
Derivat (nivå 2) 135 135

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.