Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Justerad
MEUR 1–3/2015 1–3/2014 2014
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 180 1 235 1 235
Kursdifferenser 47 4 22
Ökning 3 10 36
Avskrivningar och nedskrivningar -13 -13 -51
Minskning och omgrupperingar -2
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -61
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 213 1 235 1 180
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 434 449 449
Kursdifferenser 12 7
Ökning 15 11 62
Avskrivningar och nedskrivningar -16 -16 -63
Minskning och omgrupperingar -2 -4 -10
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -1 -8
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 444 440 434
Siffrorna i tabellen i jämförelseperioden 1–3/2014 innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.