Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–3/2015 1–3/2014 2014
Långfristiga skulder 502 539 537
Kortfristiga skulder 145 94 129
Lånefordringar -15 -1 -1
Likvida medel -382 -242 -571
Totalt 251 390 94
Siffrorna i tabellen i jämförelseperioden 1–3/2014 innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.