Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Rapport över totalresultat
MEUR 1–3/2015 1–3/2014 2014
Rapporteringsperiodens nettoresultat 86 63 351
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer -3 -29
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 1 4
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -3 -25
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser 76 1 56
Omräkningsdifferenser för innehav utan bestämmande inflytande 5 4
Kassaflödessäkring -41 7 -74
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen 9 -2 20
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 49 6 5
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter 46 6 -20
Rapporteringsperiodens totalresultat 132 68 332
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 126 68 323
Innehav utan bestämmande inflytande 6 9
132 68 332
Siffrorna i rapport över totalresultat innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.