Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad Justerad Justerad
MEUR 1-3/2015 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013
Fortsatta verksamheter
Omsättning 988 1 549 1 117 1 116 997 1 403
Övriga intäkter 7 17 10 12 12 22
Kostnader -868 -1 375 -964 -983 -898 -1 204
Avskrivningar och nedskrivningar -29 -30 -29 -27 -29 -28
Resultatandel i intresse- och samföretag 2 4 7 5 10 8
Rörelseresultat 100 166 141 123 92 202
Finansiella intäkter och kostnader -18 -9 -12 -4 -3 -11
Resultat före skatter 82 157 129 119 89 191
Inkomstskatter -18 -27 -31 -28 -20 -35
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 64 129 98 91 70 156
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -9 -13 -8 -7 -9
Rapporteringsperiodens nettoresultat 86 121 85 83 63 147
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 85 118 84 83 62 147
Innehav utan bestämmande inflytande 1 3 1 1
86 121 85 83 63 147
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,32 0,64 0,50 0,46 0,35 0,79
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11 -0,04 -0,07 -0,04 -0,04 -0,04
Resultat per aktie, euro 0,43 0,60 0,43 0,42 0,31 0,74

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.