Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag
Justerad
MEUR 1–3/2015 1–3/2014 2014
Fortsatta verksamheter
Omsättning 988 997 4 779
Övriga intäkter 7 12 52
Kostnader -868 -898 -4 220
Avskrivningar och nedskrivningar -29 -29 -115
Resultatandel i intresse- och samföretag 2 10 26
Rörelseresultat 100 92 522
Finansiella intäkter och kostnader -18 -3 -28
Resultat före skatter 82 89 494
Inkomstskatter -18 -20 -106
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 64 70 389
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -7 -37
Rapporteringsperiodens nettoresultat 86 63 351
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 85 62 347
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 5
86 63 351
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,32 0,35 1,95
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11 -0,04 -0,19
Resultat per aktie, euro 0,43 0,31 1,76

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.