Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 45 2 005
Betalda dividender -227 -4 -231
Rapporteringsperiodens totalresultat 76 -32 22 60 6 132
Eget kapital 31.3.2015 336 61 47 -98 -43 1 557 47 1 907
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Betalda dividender -207 -2 -209
Rapporteringsperiodens totalresultat 3 5 61 68
Eget kapital 31.3.2014 336 61 -82 -8 -43 1 441 38 1 743
Siffrorna i sammanställning över förändring i eget kapital innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.