Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för andra kvartalet uppgick till 47 miljoner euro (61). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-juni 2015 var 84 miljoner euro (172). Nettorörelsekapitalet var 404 miljoner euro (339) i slutet av rapportperioden. Lagerökningen hade en negativ effekt på nettorörelsekapitalets utveckling. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 761 miljoner euro (840). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 269 miljoner euro (345) och de icke utnyttjade revolverande krediterna till 629 miljoner euro (599).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 779 miljoner euro (696) i slutet av juni 2015. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 315 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 464 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 495 miljoner euro (350) och skuldsättningsgraden till 0,25 (0,19).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.6.2015 31.3.2015
Likvida medel 269 382
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 629 629
Likvida beredskap 898 1 011
% av omsättningen (rullande 12 månader) 18 21
Avdragna företagscertifikat 180 -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 718 1 011
% av omsättningen (rullande 12 månader) 15 21
30.6.2015 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 32 månader och de långfristiga lånens 41 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.