Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Omsättning

Under andra kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 10% till 1.230 miljoner euro (1.116) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning ökade med 40% till 327 miljoner euro (233), tack vare den ökade orderingången under andra hälften av 2014. Marine Solutions omsättning under andra kvartalet var 354 miljoner euro (415), en minskning med 15%. Services omsättning ökade med 17% till 548 miljoner euro (468). Alla servicesegment bidrog till tillväxten.

Wärtsiläs omsättning för januari-juni 2015 uppgick till 2.218 miljoner euro (2.113). Energy Solutions omsättning uppgick till 509 miljoner euro (424), en ökning med 20%. Marine Solutions omsättning uppgick till 674 miljoner euro (786), en minskning med 14%. Services omsättning ökade med 14% till 1.034 miljoner euro (903). Energy Solutions stod för 23%, Marine Solutions för 30% och Services för 47% av den totala omsättningen.

Cirka 63% av Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2015 var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

 

Omsättning per affärsområde
MEUR 4-6/2015 4-6/2014 Förändring 1-6/2015 1-6/2014 Förändring 2014
Energy Solutions 327 233 40% 509 424 20% 1 138
Marine Solutions1 354 415 -15% 674 786 -14% 1 702
Services 548 468 17% 1 034 903 14% 1 939
Omsättning totalt 1 230 1 116 10% 2 218 2 113 5% 4 779
1 MSI:s andel av omsättningen var 30 miljoner euro under det andra kvartalet 2015.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.