Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till 1.159 miljoner euro (1.138), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 10% (1.285 miljoner euro under första kvartalet 2015). Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 0,94 (1,02).

Energy Solutions orderingång uppgick till 188 miljoner euro (244), vilket var 23% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 34% (287 miljoner euro under första kvartalet 2015). De viktigaste nya beställningarna kom från Colombia, USA och Turkiet.

Marine Solutions orderingång under andra kvartalet 2015 uppgick till 392 miljoner euro (383), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 17% (336 miljoner euro under första kvartalet 2015). Gastankfartygen stod för 28% av orderingången under andra kvartalet, medan det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 14%. Offshoresegmentets andel var 18%, medan kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 24%, marinen för 3% och specialfartygen för 10%. Andelen andra order var 3%.

Services orderingång ökade med 13% till 579 miljoner euro (510). Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 13% (662 miljoner euro under första kvartalet 2015).

Den totala orderingången under rapportperioden januari–juni 2015 uppgick till 2.443 miljoner euro (2.253), en ökning med 8% jämfört med motsvarande period 2014. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,10 (1,07). Energy Solutions orderingång ökade med 16% till 475 miljoner euro (409). Marine Solutions orderingång minskade med 12% till 728 miljoner euro (823). Services orderingång uppgick till 1.240 miljoner euro (1.021), en ökning med 22%.

Orderingång per affärsområde
MEUR 4-6/2015 4-6/2014 Förändring 1-6/2015 1-6/2014 Förändring 2014
Energy Solutions 188 244 -23% 475 409 16% 1 293
Marine Solutions1 392 383 2% 728 823 -12% 1 746
Services 579 510 13% 1 240 1 021 22% 2 045
Orderingång totalt 1 159 1 138 2% 2 443 2 253 8% 5 084
1 MSI:s andel av orderingången var 41 miljoner euro under det andra kvartalet 2015.
Orderingång Energy Solutions
MW 4-6/2015 4-6/2014 Förändring 1-6/2015 1-6/2014 Förändring 2014
Olja 237 309 -24% 688 470 47% 980
Gas 283 281 1% 534 516 3% 1 509
Orderingång totalt 520 590 -12% 1 222 986 24% 2 489

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd i Kina uppgick sammanlagt till 140 miljoner euro (92) under rapportperioden januari-juni 2015. Wärtsiläs innehav i dessa företag är 50%, och resultaten rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.