Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.325 miljoner euro (4.420), en ökning med 20%. Energy Solutions orderstock ökade med 10% till 1.459 miljoner euro (1.322). Marine Solutions orderstock var 2.785 miljoner euro (2.233), en ökning med 25%. Services orderstock var 1.081 miljoner euro (865), vilket är 25% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.6.2015 30.6.2014 Förändring 31.12.2014
Energy Solutions 1 459 1 322 10% 1 475
Marine Solutions1 2 785 2 233 25% 2 213
Services 1 081 865 25% 842
Orderstock totalt 5 325 4 420 20% 4 530
1 MSI:s andel av orderstocken vid slutet av juni 2015 uppgick till 519 miljoner euro.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.