Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för andra kvartalet (EBIT) före engångsposter var 137 miljoner euro (132), dvs. 11,1% av omsättningen (11,8). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 144 miljoner euro (138), dvs. 11,7% av omsättningen (12,4). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden för andra kvartalet 2015 uppgick till 7 miljoner euro (6). Under andra kvartalet 2014 redovisade Wärtsilä engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 9 miljoner euro. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för jämförelseperioden till 123 miljoner euro, dvs. 11,0% av omsättningen.

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsutgifter för rapportperioden januari-juni 2015 uppgick till 237 miljoner euro (230), dvs. 10,7% av omsättningen (10,9). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 250 miljoner euro (243), dvs. 11,3% av omsättningen (11,5). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden för rapportperioden januari-juni 2015 uppgick till 13 miljoner euro (13). Under rapportperioden januari-juni 2014 uppgick engångsposterna relaterade till omstruktureringsåtgärder till 15 miljoner euro. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för jämförelseperioden till 215 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen.

Under rapportperioden januari-juni 2015 uppgick de finansiella posterna till -15 miljoner euro (-6). Den försvagade euron resulterade i icke-realiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -5 miljoner euro (-4). Vinsten före skatter var 222 miljoner euro (208). Skatterna uppgick till 49 miljoner euro (47), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 22,0%. Resultatet per aktie var 0,97 euro (0,73) och eget kapital per aktie 10,08 euro (9,12). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 20,8% (22,6). Avkastningen på eget kapital var 20,7% (24,0).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.