Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Marknadsutveckling

Energy Solutions

Utmaningar på kraftförsörjningsmarknaderna

Kraftförsörjningsmarknaden påverkas i hög grad av den makroekonomiska utvecklingen, både lokalt och globalt. Trots tillväxtförväntningar har den fortsatta ekonomiska stagnationen dämpat investeringar i ny kraftförsörjningskapacitet i i-länderna. Tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsatte att stöda kraftverksinvesteringar även om den var lägre än väntat. Wärtsiläs kraftverksnoteringar låg på en god nivå under andra kvartalet, och fokus låg fortsättningsvis på flerbränslekraftverk och naturgasdrivna kraftverk.

Energy Solutions marknadsandel

Under första kvartalet 2015 uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 4,7 GW (6,5), en minskning med 28% jämfört med motsvarande period 2014. I den utmanande marknadsmiljön ökade Wärtsiläs marknadsandel till 15% (6). De globala beställningarna omfattar order på gasturbiner och Wärtsiläs kraftverk på över 5 MW.

 

Marine Solutions

Fortsatt låg beställningsaktivitet

Under första halvåret 2015 registrerades 458 kontrakt på nybyggen. Detta motsvarar en nedgång på ca 53%, jämfört med de 973 kontrakt som rapporterades under motsvarande period 2014. Priserna på nybyggen sjönk ytterligare under andra kvartalet på grund av den låga beställningsaktiviteten. Aktiviteten var särskilt svag inom torrlast- och offshoresegmenten. Oljepriset återhämtade sig något under andra kvartalet, men utmaningarna fortsätter på offshoremarknaden, och oljebolagen fortsätter att fokusera på kostnadsnedskärningar. Det rådande oljepriset och de förbättrade intäkterna bidrog till kontrakt på råoljetankfartyg. Kontrakten på gastankfartyg (LNG och LPG) minskade jämfört med det mycket aktiva året 2014, och totalt beställdes 36 (84) gastankfartyg under första halvåret 2015. Orderingången inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor var aktiv.

De tre största varvsindustriländerna fortsatte att dominera orderingången enligt kompenserat bruttotonnage. Sydkoreas andel av de bekräftade beställningarna ökade till 42%, främst till följd av att de sydkoreanska varven fick order på containerfartyg, tankfartyg och LNG-tankfartyg. Kina fick 23% av de bekräftade beställningarna och Japan 20%.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 59% (56% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 5% (4% i slutet av föregående kvartal).

 

 

 

Services

God aktivitet på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet. På marinmarknaden har de låga bränslekostnaderna haft en positiv effekt på kundernas driftskostnader, och det fanns fortsatt efterfrågan på serviceprojekt. Serviceaktiviteten var starkast inom handelsfartygssegmentet, och geografiskt sett var norra Europa aktivast. Servicemarknaden för kraftverk förbättrades något, och utvecklingen var särskilt positiv i Afrika.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.