Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Nyckeltal

MEUR 4-6/2015 4-6/2014 Förändring 1-6/2015 1-6/2014 Förändring 2014
Orderingång 1 159 1 138 2% 2 443 2 253 8% 5 084
Orderstock i slutet av perioden 5 325 4 420 20% 4 530
Omsättning 1 230 1 116 10% 2 218 2 113 5% 4 779
Rörelseresultat (EBITA)1 144 138 4% 250 243 3% 594
% av omsättningen 11,7 12,4 11,3 11,5 12,4
Rörelseresultat (EBIT)2 137 132 4% 237 230 3% 569
% av omsättningen 11,1 11,8 10,7 10,9 11,9
Resultat före skatter 140 119 18% 222 208 6% 494
Resultat/aktie, EUR 0,54 0,42 0,97 0,73 1,76
Rörelseverksamhetens kassaflöde 47 61 84 172 452
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 495 350 94
Bruttoinvesteringar 297 42 94
Nettoskuldsättningsgrad 0,25 0,19 0,05
1 EBITA visas utan engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden som uppgick till 7 miljoner euro (6) under det andra kvartalet 2015 och 13 miljoner euro (13) under rapportperioden januari-juni. Under 2014 redovisade Wärtsilä engångsposter till ett belopp av 9 miljoner euro i det andra kvartalet samt 15 miljoner euro redovisades under rapporteringsperioden januari-juni.
2 EBIT visas utan engångsposter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.