Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden

På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter år 2014, har jämförelsetalen relaterade till resultaträkningen justerats.

Centralt under andra kvartalet

 • Orderingången ökade med 2% till 1.159 miljoner euro (1.138)
 • Omsättningen ökade med 10% till 1.230 miljoner euro (1.116)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,94 (1,02)
 • EBITA 144 miljoner euro, dvs. 11,7% av omsättningen (138 miljoner euro, dvs. 12,4%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 137 miljoner euro, dvs. 11,1% av omsättningen (132 miljoner euro, dvs. 11,8%)
 • Resultat per aktie 0,54 euro (0,42)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 47 miljoner euro (61)
 • Förvärvet av L-3 Marine Systems International slutfördes

Centralt under rapportperioden januari-juni 2015

 • Orderingången ökade med 8% till 2.443 miljoner euro (2.253)
 • Omsättningen ökade med 5% till 2.218 miljoner euro (2.113)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,10 (1,07)
 • EBITA 250 miljoner euro, dvs. 11,3% av omsättningen (243 miljoner euro, dvs. 11,5%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 237 miljoner euro, dvs. 10,7% av omsättningen (230 miljoner euro, dvs. 10,9%)
 • Resultat per aktie 0,97 euro (0,73)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 84 miljoner euro (172)
 • Orderstocken ökade med 20% och uppgick till 5.325 miljoner euro (4.420) i slutet av perioden

Händelser efter rapportperioden

 • 17.7.2015 offentliggjordes planer för en omorganisering av affärsområdet Ship Power, idag omdöpt till Marine Solutions

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.