Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

I juni lanserades Wärtsilä 31, en revolutionerande motor med avancerad teknologi. Wärtsilä 31-motorn minskar servicebehovet markant och ökar samtidigt verkningsgraden, bränsleflexibiliteten och driftsoptimeringen till aldrig tidigare skådade nivåer. Motorn kom in i Guinness rekordboken som den mest effektiva 4-taktsdieselmotorn med en dieselbränsleförbrukning på endast 165 g/kWh.

Den marknadsledande motorn Wärtsilä 50DF har testats och certifierats för drift med etan (LEG). Det omfattande testprogrammet genomfördes av Wärtsilä i nära samarbete med Evergas, en globalt känd ägare och operatör av fartyg som transporterar petrokemiska produkter och flytande gas.

Under andra kvartalet lanserade Wärtsilä flera nya fartygsdesign. En ny innovativ fartygsdesign för ankarhanteringsfartyg lanserades på mässan Sea Asia, och fyra nya design för bränsleeffektiva containerfartyg lanserades på Nor-Shipping tillsammans med en ny och förbättrad design av ett plattformstödfartyg.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.