Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket

Byggandet av fabriken CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd i Lingang, Shanghai, framskrider enligt plan. Verksamhetstillståndet väntas bli beviljat under tredje kvartalet 2015, och de första motorerna väntas vara leveransklara 2016.

I maj slöt Wärtsilä ett licensavtal om tillverkning med COSCO (Weihai) Shipbuilding Marine Technology Company Limited i Weihai, Kina. Det ömsesidiga avtalet ger COSCO tillgång till teknik och rätt att tillverka Wärtsiläs Aquarius Electro Chlorination system för hantering av ballastvatten för applikationer på deras globala marinmarknad. I gengäld får Wärtsilä tillgång till en tillverkningsanläggning som kommer att stöda leveranser av system för hantering av ballastvatten direkt till Wärtsiläs kunder.

I maj offentliggjorde Wärtsilä och Carnival Corporation & plc ett avtal om att genomföra pilotprojekt för teknologier och system för att optimera motordriften ombord på Carnivals fartyg.

Under andra kvartalet etablerade Wärtsilä ett dotterbolag för försäljning av reservdelar till klassiska Wärtsilä-fyrtaktsmotorer. QuantiParts B.V. ägs till 100% av Wärtsilä. Verksamheten är baserad i Nederländerna och bolaget betjänar kunder på marin-, lok- och kraftverksbranscherna globalt.

Förvärvet av L-3 Marine Systems International

Förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI) av NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. har slutförts, och Wärtsilä övertog kontrollen av företaget 1.6.2015. Integrationen av MSI och Wärtsiläs befintliga el- och  automationsverksamhet inom Marine Solutions har börjat. Wärtsilä förutser att den nya enheten kommer att ge företaget nya marknadsmöjligheter och förbättra kundernas operativa effektivitet. Utöver försäljningssynergier förväntar sig Wärtsilä att MSI uppnår koncernens nuvarande lönsamhet inom fem år.

Transaktionen värderades till 285 miljoner euro (skuldfritt pris), och efter estimerade justeringar av likvida medel, nettorörelsekapital och pensionsfordringar var köpeskillingen 298 miljoner euro. Avskrivningarna på övervärden relaterade till förvärvet väntas uppgå till 7 miljoner euro år 2015. Enligt preliminära uträkningar estimeras goodwillvärdet på transaktionen vara 161 miljoner euro.

MSI:s orderingång för rapportperioden januari-juni 2015 var 161 miljoner euro, och i slutet av perioden var orderstocken värd 519 miljoner euro. Omsättningen under rapportperioden var 197 miljoner euro. MSI har konsoliderats sedan juni 2015. Under andra kvartalet 2015 var MSI:s inverkan på orderingången 41 miljoner euro och på omsättningen 30 miljoner euro. Inverkan på rörelseresultatet var inte betydande.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.