Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–6/2015 1–6/2014 2014
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 26 25 26
Totalt 36 35 36
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 774 687 746
för intressebolag 4
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 23 26 25
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 64 65 66
betalas senare 20 24 23
Totalt 884 803 859
Siffrorna i tabellen i jämförelseperioden 1–6/2014 innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.