Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

     

Nyckeltal
Justerad
1–6/2015 1–6/2014 2014
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 0,97 0,73 1,76
Eget kapital/aktie, euro 10,08 9,12 9,94
Soliditet, % 41,8 42,9 43,5
Nettoskuldsättningsgrad 0,25 0,19 0,05
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamhet, % 20,8 22,6 20,3
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamhet, % 20,7 24,0 20,0
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.