Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–6/2015 1–6/2014 2014
Långfristiga skulder 464 595 537
Kortfristiga skulder 315 102 129
Lånefordringar -15 -1 -1
Likvida medel -269 -345 -571
Totalt 495 350 94
Siffrorna i tabellen i jämförelseperioden 1–6/2014 innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.