Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Rapport över totalresultat
MEUR 1–6/2015 1–6/2014 2014
Rapporteringsperiodens nettoresultat 195 146 351
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer -4 -3 -29
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 1 1 4
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -3 -2 -25
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser 62 21 56
Omräkningsdifferenser för innehav utan bestämmande inflytande 3 4
Kassaflödessäkring 5 1 -74
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -1 -1 20
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 69 21 5
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter 65 18 -20
Rapporteringsperiodens totalresultat 261 164 332
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 255 165 323
Innehav utan bestämmande inflytande 6 9
261 164 332
Siffrorna i rapport över totalresultat innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.