Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad Justerad
MEUR 4–6/2015 1–3/2015 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014
Fortsatta verksamheter
Omsättning 1 230 988 1 549 1 117 1 116 997
Övriga intäkter 13 7 17 10 12 12
Kostnader -1 081 -868 -1 375 -964 -983 -898
Avskrivningar och nedskrivningar -30 -29 -30 -29 -27 -29
Resultatandel i intresse- och samföretag 5 2 4 7 5 10
Rörelseresultat 137 100 166 141 123 92
Finansiella intäkter och kostnader 3 -18 -9 -12 -4 -3
Resultat före skatter 140 82 157 129 119 89
Inkomstskatter -31 -18 -27 -31 -28 -20
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 109 64 129 98 91 70
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -9 -13 -8 -7
Rapporteringsperiodens nettoresultat 109 86 121 85 83 63
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 107 85 118 84 83 62
Innehav utan bestämmande inflytande 2 1 3 1 1
109 86 121 85 83 63
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,54 0,32 0,64 0,50 0,46 0,35
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11 -0,04 -0,07 -0,04 -0,04
Resultat per aktie, euro 0,54 0,43 0,60 0,43 0,42 0,31

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.