Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag
Justerad
MEUR 1–6/2015 1–6/2014 2014
Fortsatta verksamheter
Omsättning 2 218 2 113 4 779
Övriga intäkter 20 24 52
Kostnader -1 949 -1 881 -4 220
Avskrivningar och nedskrivningar -59 -56 -115
Resultatandel i intresse- och samföretag 7 15 26
Rörelseresultat 237 215 522
Finansiella intäkter och kostnader -15 -6 -28
Resultat före skatter 222 208 494
Inkomstskatter -49 -47 -106
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 173 161 389
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -15 -37
Rapporteringsperiodens nettoresultat 195 146 351
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 192 145 347
Innehav utan bestämmande inflytande 3 1 5
195 146 351
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,86 0,81 1,95
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11 -0,08 -0,19
Resultat per aktie, euro 0,97 0,73 1,76

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.