Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Händelser efter rapportperioden

17.7.2015 offentliggjorde Wärtsilä planer för att omstrukturera Marine Solutions organisation, verksamhet och resurser på grund av det tröga läget på marinmarknaden. Omstruktureringen leder till en minskning på ca 600 arbetsplatser, varav ca 160 i Finland. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 40 miljoner euro. Effekterna av besparingarna kommer att ta form gradvis från och med tredje kvartalet 2015, och de når full effekt mot slutet av 2016. Engångskostnaderna för omstruktureringen beräknas uppgå till ca 25-30 miljoner euro.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.