Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Aktier och aktieägare

Under januari-september 2015 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 87.876.688 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 3.506 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 55.202.065 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
30.9.2015 och röster 1-9/2015
WRT1V 197 241 130 87 876 688
1.1. - 30.9.2015 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 44,97 33,22 39,91 35,47
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.9.2015 30.9.2014
Marknadsvärde, MEUR 6 996 6 988
Utländska aktieägare, % 51,2 54,0

 

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari-september 2015 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

10.9.2015 ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 10.019.838 aktier, vilket motsvarar 5,08% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.