Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Omsättning

Under tredje kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 9% till 1.222 miljoner euro (1.117) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning sjönk med 14% till 243 miljoner euro (282). Marine Solutions omsättning uppgick till 448 miljoner euro (363), vilket var 23% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning ökade med 12% till 531 miljoner euro (472) främst tack vare tillväxten i reservdelsorder och fältservice.

Wärtsiläs omsättning under januari-september 2015 ökade med 6% och uppgick till 3.439 miljoner euro (3.230). Energy Solutions omsättning uppgick till 752 miljoner euro (705), en ökning med 7%. Marine Solutions omsättning uppgick till 1.122 miljoner euro (1.150), en minskning med 2%. Services omsättning ökade med 14% till 1.565 miljoner euro (1.375). Energy Solutions stod för 22%, Marine Solutions för 33% och Services för 45% av den totala omsättningen.

Cirka 63% av Wärtsiläs omsättning under januari-september 2015 var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

 

Omsättning per affärsområde
MEUR 7-9/2015 7-9/2014 Förändring 1-9/2015 1-9/2014 Förändring 2014
Energy Solutions 243 282 -14% 752 705 7% 1 138
Marine Solutions1 448 363 23% 1 122 1 150 -2% 1 702
Services 531 472 12% 1 565 1 375 14% 1 939
Omsättning totalt 1 222 1 117 9% 3 439 3 230 6% 4 779
1 MSI:s bidrag till omsättningen var 125 miljoner euro under det tredje kvartalet 2015 och 155 miljoner under rapportperioden januari-september.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.