Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet uppgick till 1.086 miljoner euro (1.309), en minskning med 17% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal var orderingången stabil (1.159 miljoner euro under andra kvartalet 2015). Orderingången jämfört med faktureringen för tredje kvartalet var 0,89 (1,17).

Energy Solutions orderingång uppgick till 167 miljoner euro (383) under tredje kvartalet, vilket var 56% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 11% (188 miljoner euro under andra kvartalet 2015). Beställningarna under tredje kvartalet omfattade ett industriellt kraftverk på 40 MW till Kazakstan.

Marine Solutions orderingång under tredje kvartalet uppgick till 407 miljoner euro (463), en minskning med 12% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 4% (392 miljoner euro under andra kvartalet 2015). Orderingången för nyligen förvärvade L-3 Marine Systems International utvecklades positivt. I orderingången för tredje kvartalet ingår den första ordern på Wärtsilä 31-motorer som lanserades i juni. Tre motorer kommer att levereras till en isbrytare för FSUE Atomflot. Inom miljölösningar omfattade orderingången avgasreningssystem till tre passagerarfartyg och system för hantering av ballastvatten till elva containerfartyg. Inom gastankfartyg fick Wärtsilä order på två återförgasningsmoduler till FSRU-fartyg för norska Höegh LNG. Gastankfartygen stod för 37% av orderingången under tredje kvartalet, medan det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 21%. Kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 16%, specialfartygen för 9%, marinen för 6% och offshore för 5% av orderingången. Andelen andra order var 7%.                                                

Orderingången för affärsområdet Services under tredje kvartalet var 511 miljoner euro (463), en ökning med 10% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 12% på grund av den säsongsrelaterade minskningen i efterfrågan på projekt och långfristiga avtal (579 miljoner euro under andra kvartalet 2015). Beställningarna under tredje kvartalet omfattade ett femårigt underhållsavtal med Teck Alaska Incorporated för företagets kraftverk vid gruvan Red Dog i nordvästra Alaska.

Den totala orderingången för rapportperioden januari-september var stabil och uppgick till 3.529 miljoner euro (3.562). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,03 (1,10). Energy Solutions orderingång minskade med 19% till 642 miljoner euro (792). Marine Solutions orderingång minskade med 12% till 1.134 miljoner euro (1.286). Services orderingång ökade med 18% till 1.752 miljoner euro (1.484).

Orderingång per affärsområde
MEUR 7-9/2015 7-9/2014 Förändring 1-9/2015 1-9/2014 Förändring 2014
Energy Solutions 167 383 -56% 642 792 -19% 1 293
Marine Solutions1 407 463 -12% 1 134 1 286 -12% 1 746
Services 511 463 10% 1 752 1 484 18% 2 045
Orderingång totalt 1 086 1 309 -17% 3 529 3 562 -1% 5 084
1 MSI:s bidrag till orderingången var 113 miljoner euro under det tredje kvartalet 2015 samt 153 miljoner under rapportperioden januari-september.
Orderingång Energy Solutions
MW 7-9/2015 7-9/2014 Förändring 1-9/2015 1-9/2014 Förändring 2014
Olja 394 321 23% 1 082 791 37% 980
Gas 71 408 -83% 605 925 -35% 1 509
Orderingång totalt 465 730 -36% 1 687 1 716 -2% 2 489

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd i Kina uppgick sammanlagt till 163 miljoner euro (126) under rapportperioden januari-september 2015. Wärtsiläs innehav i dessa företag är 50%, och resultaten rapporteras bland resultatandelar i intresse- och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.