Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.112 miljoner euro (4.674), en ökning med 9%. Energy Solutions orderstock minskade med 3% till 1.388 miljoner euro (1.426). Marine Solutions orderstock var 2.699 miljoner euro (2.369), en ökning med 14%. Services orderstock var 1.026 miljoner euro (879), vilket är 17% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.9.2015 30.9.2014 Förändring 31.12.2014
Energy Solutions 1 388 1 426 -3% 1 475
Marine Solutions1 2 699 2 369 14% 2 213
Services 1 026 879 17% 842
Orderstock totalt 5 112 4 674 9% 4 530
1 MSI:s orderstock var 503 miljoner euro vid slutet av september 2015.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.